Montaža panel ograda

Našim kupcima nudimo montažu panel žičane ograde.

Naš stručni tim to če odraditi umjesto Vas.

U koliko želite ogradu postavljati sami vrlo rado čemo Vam dati korisne savjete.

Za postavu panelne ograde trebate malo vremena i alata.

Načini postavljanja ograda

Instalacija na tvrdu površinu (beton):
  • Stupovi  moraju biti raspoređeni na 252,50 cm od centra do centra i djelomično pričvršćene na betonski zid pomoću čelične tiple.
  • Paneli ograde se spajaju sa spojnicama.
  • Nakon instalacije panela, stupovi moraju biti podjednako uravnoteženi i čelične tiple se moraju potpuno pričvrstiti.
Instalacija na mekanu površinu (zemlju):
  • Rupe promjera 30 cm i 70 cm dubine i razmaknute 252,5 cm od centra do centra
  • Nakon postavljanja stupova u rupe, možemo ih fiksirati sa nekoliko komada kamena.
  • Ograde panela se spajaju sa panelima pomoću spojnica i samouvrtnih vijaka.
  • Nakon postavljanja panela, stupovi moraju biti uravnoteženi i tada punimo rupu betonskom smjesom.
  • Da se ograda nebi nakrivila ili oslabila, fiksira se pomoću drvenih stupova dok se beton ne stvrdne.
  • Kada se beton osuši miču se drveni stupovi.